Đồng phục bảo hộ lao động...
Đồng phục cho bệnh viện (Bác sĩ, y tá...)
Đồng phục nhà hàng, khách sạn..